ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

24

ก.ค.

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

24 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
วันที่ 24 ก.ค. 2023
100 Views

ขี้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมากที่สุด)     
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผ่านทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th เมนู "ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566

กิจกรรมประจำเดือน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์