การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 ส.ค. 2023
603 Views

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ   คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม R-001 (pdf) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม R-001 (word) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม R-002 (pdf) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม R-002 (word) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม R-003 (pdf) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม R-003 (word) คลิก

การให้ทุนอื่นๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์