การให้ทุนสนับสนุนการเขียนหรือแปล ตํารา หนังสือ หรือผลงานวิชาการอื่น ที่เทียบเท่าผลงานวิจัย ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 ส.ค. 2023
215 Views

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเขียนหรือแปล ตํารา หนังสือ หรือผลงานวิชาการอื่น

ที่เทียบเท่าผลงานวิจัย ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

  
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ   คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-001 (pdf) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-001 (word) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-002 (pdf) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-002 (word) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-003 (pdf) คลิก
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-003 (word) คลิก

 

 

              

       

      

       

    

     

        

การให้ทุนอื่นๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์