ประกาศ การยื่นเรื่องขอรับสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล

วันที่ 9 ก.ย. 2022
468 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การยื่นเรื่องขอรับสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล

 

การให้ทุนอื่นๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์