ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการเขียนหรือแปล ตำรา หนังสือ หรือผลงานวิชาการอื่น ที่เทียบเท่าผลงานวิจัยตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ.

วันที่ 29 ส.ค. 2022
428 Views

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเขียนหรือแปล ตำรา หนังสือ หรือผลงานวิชาการอื่น

ที่เทียบเท่าผลงานวิจัยตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ                  คลิก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-001 (pdf)         คลิก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-001 (word)      คลิก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-002 (pdf)         คลิก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-001 (word)      คลิก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-003 (pdf)         คลิก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม BT-001 (word)      คลิก

การให้ทุนอื่นๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์