สรุปรายชื่อนักศึกษา เข้ารับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ

วันที่ 18 พ.ย. 2022
1,128 Views

สรุปรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาบางรัก
เข้ารับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์