"วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2565 "

วันที่ 16 พ.ย. 2022
506 Views
"วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2565 "
วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร (ประธานในพิธี) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมวางกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความระลึกถึงศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร รองคณบดีฝ่

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์