สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • บช.บ. (การบัญชี), เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยสยาม
  • บช.ม. (บัญชีบริหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บช.ด. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์