(เพชรบุรี-เมืองทอง) รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิ.ย. 2024
3,607 Views

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

รายวิชาศึกษาทั่วไป เรียนที่เพชรบุรี  รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ​รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดการชุมชน รายละเอียด

สาขาวิชาการตลาด รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา รายละเอียด

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท์ รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ​ รายละเอียด

สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท์ เรียนที่เมืองทองธานี รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์