นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้า 3 รางวัล การแข่งขันเกมส์จำลองทางธุรกิจ

วันที่ 25 เม.ย. 2024
511 Views

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้า 3 รางวัล การแข่งขันเกมส์จำลองทางธุรกิจ 
Membership Engagement Tournament 
!! 💥พร้อมได้รับเชิญ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 
The MBS Simulated Business Management Competition 2024 จัดขึ้น ณ University of Hong Kong 
📍เมื่อวันที่ 13 เม.ย 67 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์จำลองทางธุรกิจ MBS Membership Engagement Tournament ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้ 
การแข่งขันรอบ Final Round Winners 
* ทีม TestD  (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ) ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศลำดับที่ 1 (1st Runner Up) สมาชิกในทีมประกอบด้วย 
 1. นายวรเศรษฐ์ วงศ์เฟื่องฟู รหัสประจำตัว 641211622 
 2.นายรัฐบาล ก่อนิติพานิชกุล รหัสประจำตัว 641211620
  3. นายปัณณทัต จ้อยรุ่ง    รหัสประจำตัว 641211612  
* ทีม Dragon Pink (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา) ได้รับรางวัลชมเชย (Merit Award) สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.นายธัญพิสิษฐ์ สิริสำราญนุกุล  รหัสประจำตัว 651210146 
2.นางสาวนันท์นภัส เริ่มเสริมสุข  รหัสประจำตัว 651210149 
3.นางสาวจุฑาพร แก้วกัญญา  รหัสประจำตัว 651210611
การแข่งขันรอบ Avenger Game Winners
* ทีม Songkranleaw (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา) ได้รับรางวัลชมเชย (Merit Award) สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.นางสาววริฐา พาพานต์ รหัสประจำตัว 651210373 
2.นางสาวญาณิธิป ภูวดลไพศาล  รหัสประจำตัว 651210615 
3.นายพงศ์ภัค ดวงแก้ว (นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายนอก)*
การแข่งขันครั้งนี้ มีนักศึกษาจากประเทศ จีน, ฮ่องกง, อินโดนิเซียและประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 35 ทีมซึ่งนักศึกษาจากทีม TestD  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ MBS Simulated Business Management Competition 2024 ซึ่งจัดขึ้น ณ University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 
📚คณาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  อาจารย์ ดร.นพดล โตวิชัยกุล, อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์