(บางรัก) ประกาศตารางสอบและรายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 มี.ค. 2024
4,327 Views

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                       ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

                                                                                              สำหรับรายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก

 

วัน/เดือน/ปี

ช่วงเวลา

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันอังคารที่ 19  มีนาคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เย็น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

อังคารที่ 26 มีนาคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เย็น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

หมายเหตุ :   หากนักศึกษาตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อเข้าสอบ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบของนักศึกษา

การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังประกาศต่อไปนี้     คลิกรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์