ประกาศแนวทางในการปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 (พื้นที่การศึกษาบางรัก)

วันที่ 11 มี.ค. 2024
256 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบของนักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต
การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
สำหรับรายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอน
ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์