แนวทางการปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566 ระดับปริญญาบัณฑิต

วันที่ 13 มี.ค. 2024
791 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

สำหรับรายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอน
ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์