ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 21 เม.ย. 2023
1,641 Views

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT) 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์