ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตน และข้อห้ามในการสอบของนักศึกษา

วันที่ 14 มี.ค. 2023
933 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตน และข้อห้ามในการสอบของนักศึกษา

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์