ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มิ.ย. 2023
4,441 Views

การลงทะเบียน  รายวิชา  และตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

1. กำหนดการลงทะเบียน และรายวิชาสำหรับการลงทะเบียน (โปรดอ่านรายละเอียดตามหลักสูตรที่ศึกษา) คลิกรายละเอียด

2. ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566 แยกตามหลักสูตร และชั้นปี ดังนี้

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด   
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คลิกรายละเอียด         
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1  คลิกรายละเอียด
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2  คลิกรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์