โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 13 ม.ค. 2023
830 Views

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ อาคารเรียนรวม2 มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี และ ที่พักสวัสดิการทหารอากาศ บ่อฝ้าย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์โอกาสอุปสรรค รวมทั้งเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการสำหรับจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์