ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ MSSU E-Sport Phetchburi Challenge 1

วันที่ 25 เม.ย. 2019
1,191 Views

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ MSSU E-Sport Phetchburi Challenge 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการแข่งขันเกมส์ E Sport รูปแบบใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุน Truemove CAT และMAJOR CINEPLEX โดยมีอาจารย์ชินวัฒน์ นิลโมจน์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์