ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ Food Festival 2018

วันที่ 23 ม.ค. 2019
488 Views

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาท้องถิ่นศึกษาจัดโครงการ Food Festival 2018 โดย รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และอาจารย์รัชมงคล ทองหล่อเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมสู่เมนูอาหารถิ่นเชิงสร้างสรรค์ใน Concept “ขุมทรัพย์แห่งเพชรบุรี” โดยนักศึกษาลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดเมนูอาหารถิ่นเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 20 ผลงาน พร้อมทั้งจัดจำหน่าย และแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นกิจกรรม Community Engagement Project ต่อไป ผู้ถ่ายทอดผลงานเชิงสร้างสรรค์ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพของนักการตลาด และนักจัดการนิทรรศการและงานอีเว้น #FoodFestival2018 #Organized #by #Marketing #Exhibation #EventManagament #MSSU #SilpakornUniversity

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์