ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การดูงานทางด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

วันที่ 8 ก.ย. 2018
475 Views

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน ที่ศึกษาในรายวิชาท้องถิ่นศึกษา สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานทางด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (ทะเลฝั่งอันดามัน) ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีอาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ และอาจารย์ลลิตตา ทองธีรภาพ เป็นผู้ควบคุมดูแล ในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์