ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการสร้างสัมพันธ์สามัคคีการโรงแรม

วันที่ 8 ก.ย. 2018
451 Views

เมื่อวันที่11-12 มีนาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโรงแรม และหลักสูตรการจัดการอีเว้นต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการสร้างสัมพันธ์สามัคคีการโรงแรม ซึ่งเป็นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง 2 หลักสูตร ในการฝึกระดมความคิด ฝึกการทำงานเป็นทีม และการสันทนาการร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อมกับการจัดกิจกรรมให้รุ่นต่อไป ณ สำนักงานการท่องเที่ยว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์