สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี กาญจนาภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

  • ศ.บ. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.B.A. (Marketing), University of Connecticut, USA
  • M.Phil. (Management Studies), University of Cambridge, UK
  • PhD. in Managment, Asian Institute of Technology, Thailand.

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์