การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ติดต่อหจ้าหน้าที่ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

แหล่งข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลสำหรับอาจารย์ใหม่

การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ติดต่อหจ้าหน้าที่ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

ไม่พบข้อมูลที่คุณเลือก
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์