สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ดร.เกษรา กาญจนภูมิ

อาจารย์

  • Doctor of Philosophy Business Administration (Marketing) Nida Business School
  • Master of Business Administration Program, (Marketing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Master of Business Administration Program, (General) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Bachelor of Literature Chinese Language (Economics and Trade) beijing language and culture universit
  • Doctor of Philosophy Business Administration (Marketing) Nida Business School
  • Master of Business Administration Program, (Marketing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Master of Business Administration Program, (General) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Bachelor of Literature Chinese Language (Economics and Trade) beijing language and culture universit

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์