เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรประสานงานสาขาวิชา

ณัฐจิตรา คำชมภู

นักวิชาการอุดมศึกษา
ผู้ประสานงานสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ (ปี 3-4)

  • บธ.บ(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์