(บางรัก) ประกาศตารางสอบและรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 ม.ค. 2024
4,317 Views

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

สาหรับรายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก

วัน/เดือน/ปี

ช่วงเวลา

 

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เย็น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

เช้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

บ่าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

 

หมายเหตุ :   หากนักศึกษาตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อเข้าสอบ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบของนักศึกษา

การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ดังประกาศต่อไปนี้     คลิกรายละเอียด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์