รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการค่ายนักศึกษาต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรม (SUMS Camp for International Students) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 ธ.ค. 2022
2,749 Views

 

 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนักศึกษาต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ

ศิลปวัฒนธรรม (SUMS Camp for International Students) ประจาปีการศึกษา 2565

 

 

แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์https://forms.office.com/r/rY0N1aMSNz 

(โปรด Login ด้วยอีเมล @su.ac.th ก่อนการสมัคร)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์