ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

วันที่ 8 ก.ย. 2018
405 Views

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามัคคี และสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม ร่วมถึงการร่างแผนกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์