วินัยนักศึกษา

วันที่ -
4,427 Views

ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. พักการศึกษา
3. พ้นสภาพการศึกษา สาเหตุที่นักศึกษาถูกลงโทษทางวินัย ที่พบบ่อย เช่น ทะเลาะวิวาท สุราและสิ่งเสพติด การพนัน พกอาวุธ ปีนป่ายหอพักในยามวิกาล ลักทรัพย์ เป็นต้น


ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาควรอ่านประกาศระเบียบการอยู่หอพัก รวมทั้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และนักศึกษาควรดูแลทรัพย์สินของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กไว้โดยไม่มีคนดูแล เป็นต้น

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์