สำหรับนักศึกษาใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

วันที่ -
5,232 Views

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อดูแลนักศึกษาด้านวิชาการ

ข้อปฏิบัติ : หากนักศึกษาพบปัญหาในการเรียน หรือในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์