สมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรี

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ -
4,289 Views

1. Download ประกาศการรับสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (สำหรับหลักสูตรภาษาไทย) ที่ โทรศัพท์หมายเลข 032 594028 ,032 594043 – 50 ต่อ 41045, 41046 และ 41049 (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ) 034 255751 (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร)

3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (สำหรับหลักบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม นานาชาติ) ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 639 7531-3 (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ) และ 034 255751 (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร)

 

***หมายเหตุ : ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ยึดประกาศโครงการเป็นหลัก***

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์