การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1)

           การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพได้ศึกษาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นในระดับปริญญาโท อีกทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางการจัดการเพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะระดับสูงเพื่อพัฒนาประเทศ โดยการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า (4 + 1) เพื่อให้สามารถใช้เวลาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระยะเวลาที่สั้นลง ลดภาระค่าใช้จ่ายและก่อประโยชน์เชิงบุคคลและสังคมเพิ่มชึ้น
 

ปณิธานการศึกษา
“สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ”
สีประจำคณะ
สีฟ้าน้ำทะเล

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนักศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1) จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

รายละเอียดสำหรับนักศึกษาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1)

ประกาศ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1) พลัส

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนล่วงหน้า (4+1) พลัส

(Advanced Placement Program)

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์