เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรประสานงานสาขาวิชา

ศรายุทธ มณีรัตน์

นักวิชาการโรงแรม
ผู้ประสานงานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

  • บธ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วังไกลกังวล)

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์