ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีพบตัวแทนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 ส.ค. 2021
899 Views

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมคณบดีพบตัวแทนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่าน ระบบ zoom เพื่อพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะในด้านต่างๆของนักศึกษา ณ ห้อง 1219 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์