โครงการ Event Trends for 2021

วันที่ 5 ก.พ. 2021
1,440 Views

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ เข้าร่วมศึกษาดูงานและการจัดงานเบื้องหลัง การจัดโครงการ Event Trends for 2021 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการจัดงานเสวนาในรูปแบบ Hybrid Event โดยได้เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในวงการอีเวนต์ มาร่วมพูดคุยถึงแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจการจัดงานอีเวนต์ยุคใหม่ ได้แก่ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ TCEB คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ CMO Group
คุณทาลูน เทง สมาคม TEA คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ สมาคม TIEFA และคุณกัมพล นิสิตสุขเจริญ Rightman มาเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ บริษัท Library Room- Design Park by Rightman กทม.

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์