ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

วันที่ 15 ธ.ค. 2020
1,132 Views

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตและการดำเนินงานสำหรับโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการท่าเรือ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์