ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมแสดงมุฑิตาอาจารย์วันชัย เจือบุญ

วันที่ 1 ต.ค. 2020
926 Views

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ร่วมใจจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตเนื่องการเกษียณอายุแก่อาจารย์วันชัย เจือบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการชุมชน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปความรักและความอบอุ่น ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์