ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการประชุมสัมนาบุคลากร เรื่องการดำเนินงานและการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 28 ส.ค. 2020
467 Views

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประชุมสัมนาบุคลากร เรื่องการดำเนินงานและการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์