ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการในรายวิชาจริยธรรมและการพัฒนาผู้นำ

วันที่ 28 ส.ค. 2020
617 Views

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชนชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโครงการในรายวิชาจริยธรรมและการพัฒนาผู้นำ ในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อท้องถิ่น ด้วยการทำความสะอาดวัดช้างแทงกระจาด ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในตำบลสามพระยา ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์