ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

มองตลาดในอนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ไมซ์และอีเวนต์

วันที่ 10 มี.ค. 2020
442 Views

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อ "มองตลาดในอนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ไมซ์และอีเวนต์" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์