ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 มี.ค. 2020
604 Views

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผลการลงคะแนน พรรคจรัดจัดการ ได้คะแนนการรับรอง จำนวน 560 เสียง ไม่รอง 38 เสียง บัตรเสีย 79 เสียง และไม่ประสงค์ลงคะแนน 56 เสียง จากนักศึกษาผู้เข้าลงคะแนน 733 เสียง

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์