ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 5 พ.ย. 2019
804 Views

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งรับรู้ข้อมูลของขอบเขตหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์