ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

MS Game 11 ตอน MS วรรณศิลป์

วันที่ 5 พ.ย. 2019
1,493 Views

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 งานกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน MS Game 11 ตอน MS วรรณศิลป์ มหกรรมงานกีฬาประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งการแข่งขันกองเชียร์ และผู้นำเชียร์ของนักศึกษาทั้ง 10 สาขา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์