ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พิธีไหว้ครูและพิธีติดติ้งคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 ก.ย. 2019
1,132 Views

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 งานกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีไหว้ครูและพิธีติดติ้งคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงพลศึกษา โดยกิจกรรมการไหว้ครูเป็นประเพณีที่คณะฯให้ความสำคัญเพื่อให้นักศึกษาแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งในปีนี้ ทางคณะฯได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันเครือข่าย MOU เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักศึกษาทางคณะฯเป็นพิธีกรในการบรรยายภาษาอังกฤษตลอดพิธีการ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์