ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การเรียนการสอนเกี่ยวกับการถ่ายทอดความสุขของศิลปากร

วันที่ 16 พ.ค. 2019
783 Views

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาสื่อสารมลชนเพื่อสังคม จัดกิจกรรม”การเรียน-การสอนเกี่ยวกับการถ่ายทอดความสุขของศิลปากร” จำนวน 11 ผลงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และอาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ เป็นผู้ควบคมการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทบยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์