ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการถ่ายทอดความรู้อุตสาหกรรม​ไมซ์และอีเว้นท์

วันที่ 25 เม.ย. 2019
1,678 Views

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้อุตสาหกรรม​ไมซ์และอีเว้นท์ ให้กับครูแนะแนวเขตภาคกลางกว่า 100 ท่าน ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ​ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รู้จักอุตสาหกรรม​ไมซ์และอีเว้นท์ การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานภายใต้วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ แนวคิดของงานจึงเป็นแนวรักษ์​โลก​ ประหยัดพลังงาน ซึ่งนักศึกษาอีเว้นท์ชั้นปีที่ 3 ทุกคนช่วยกันคิดและลงมือทำเองทุกขั้นตอน โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เป็นผู้แนะนำแนวทางในการดำเนินงานเป็นการเพิ่มประสบการณ์​ในการทำงานและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ​ให้กับอุตสาหกรรม​ไมซ์ไทย

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์