ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

วันที่ 24 ม.ค. 2019
816 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ดีเลิศ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจจากมืออาชีพด้านครีเอทีฟ (CTC2019) ในการเข้าศึกษาดูงาน Creative Talk Conference 2019Trends & Revolution เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2019 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และหาประเด็นวิจัยด้านนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ด้านธุรกิจดิจิทัล

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์