ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

MS GAME 10th ตอน MS Film Festival

วันที่ 12 พ.ย. 2018
1,900 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกีฬา Ms Game ประจำปีการศึกษา 2561ในชื่อตอน MS Film Festival โดยเป็นการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสาขาทั้ง 8 สาขา รวมถึงการแข่งขันนำเชียร์ที่มาพร้อมความสวยงามและอลังการ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์