ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

น้องแยกแลกยิ้ม

วันที่ 27 พ.ย. 2018
603 Views

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการบริการวิชาการ "น้องแยกแลกยิ้ม" สอนการคัดแยกขยะในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองคร้า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์