ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมไหว้ครู 2561

วันที่ 21 ก.ย. 2018
665 Views

พิธีไหว้ครูและพิธีติดติ้งคณะวิทยาการจัดการ


               วันที่ 13 กันยายน 2561 งานกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีไหว้ครูและพิธีติดติ้งคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงพลศึกษา โดยกิจกรรมการไหว้ครูเป็นประเพณีที่คณะฯให้ความสำคัญเพื่อให้นักศึกษาแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งในปีนี้ ทางคณะฯได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันเครือข่าย MOU เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักศึกษาทางคณะฯเป็นพิธีกรในการบรรยายภาษาอังกฤษตลอดพิธีการ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์